Voorlichting

Welk opleidingsaanbod is er in de regio? Waarin onderscheidt het Marne college zich van andere scholen? Ontdek het tijdens de voorlichtingsavond voor ouders met kinderen in groep acht. De scholen voor voortgezet onderwijs in deze regio organiseren gezamenlijk zes voorlichtingsbijeenkomsten. Ouders kiezen zelf welk moment hen het beste uitkomt. U bent van harte welkom!

Vanwege het coronavirus is nog onduidelijk hoe de voorlichtingsavonden in schooljaar 2020/2021 vormgegeven worden. Binnenkort is op deze pagina meer informatie hierover terug te vinden.

Programma voorgaande jaren:
Op elke voorlichtingsavond worden dezelfde voorlichtingen gegeven. De centrale voorlichting is een introductie op het voortgezet onderwijs in het algemeen. Vervolgens kunt u tijdens elke voorlichtingsronde kiezen uit een voorlichting van de volgende scholen: csg Bogerman Balk, csg Bogerman Koudum, csg Bogerman Sneek, de Diken, Marne college, Nordwin College en RSG Magister Alvinus. U kiest dus zelf drie scholen uit waarover u meer informatie wilt.

Programma

19:00 uurOntvangst met koffie en thee
19:15 uurCentrale voorlichting over het voortgezet onderwijs
19:30 uurVoorlichtingsronde 1, bij een school van uw keuze
20:00 uurWisseltijd
20:05 uurVoorlichtingsronde 2, bij een school van uw keuze
20:35 uurWisseltijd
20:40 uurVoorlichtingsronde 3, bij een school van uw keuze
21:10 uurGelegenheid tot het stellen van vragen

Binnenkort meer informatie!

Het is nog onduidelijk hoe we de voorlichting kunnen organiseren volgens de richtlijnen van het RIVM. Zodra er met de andere vo-scholen tot een besluit is gekomen, lees je hier meer.

Neem contact met ons op