Ondersteuning

Goede begeleiding is van groot belang voor leerlingen om hun opleiding succesvol af te ronden. Soms is daarnaast extra ondersteuning nodig. Iedere leerling is uniek. Daarom zorgen wij voor begeleiding en zo nodig extra ondersteuning op maat.

De mentor is het belangrijkste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders. Deze bespreekt regelmatig met de leerling en de ouders hoe het gaat op school. Elke afdeling heeft één of meer leerlingbegeleiders die de mentoren ondersteunen bij hun begeleidende taak. Een leerlingbegeleider wordt ingezet op het moment dat een mentor ondersteuning nodig heeft bij de begeleiding van een leerling bij sociaal emotionele problemen, als hulp door externe instanties nodig is of als een leerling behoefte heeft aan meer ondersteuning dan de mentor kan bieden.

Meer informatie over de interne en externe ondersteuning bij het Marne college en het schoolondersteuningsprofiel is te vinden op onze Schoolwiki.

Misschien heeft u ook interesse in:

De mensen van…
Kwaliteit
Schoolwiki

Neem contact met ons op