Havo

De havo van het Marne college staat voor een stevige basis die jou onbegrensde mogelijkheden biedt. We moedigen je aan om mee te doen en een actieve houding aan te nemen. We leren je om eigen verantwoordelijkheid te nemen. Kies je voor het Marne college dan kun je rekenen op docenten die je uitdagen jouw talent te ontwikkelen.

In de onderbouw van de havo wordt een breed en gevarieerd basisprogramma aangeboden. Je maakt kennis met een groot aantal vakken. Hiermee leg je een goede basis voor het vervolg in de bovenbouw.

Door zelf aan het einde van klas 3 jouw persoonlijke profiel te kiezen, bepaal jij hoe jij je wereld wilt vergroten. Dat profiel bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een verplicht deel, een vrij deel en een profieldeel. Je kunt kiezen uit de volgende profielen:

  • Cultuur & Maatschappij
  • Economie & Maatschappij
  • Natuur & Gezondheid
  • Natuur & Techniek.

Een havo-opleiding duurt vijf jaar. Met een havo-diploma kun jij naar het hoger beroepsonderwijs (hbo) of doorstromen naar het vwo.

HAVO/VWO-brugklassen
Leerlingen die aan worden gemeld voor onze havo, komen in het eerste schooljaar in een heterogene havo/vwo-brugklas. De mentor volgt de ontwikkelingen van de leerlingen, samen met het lesgevende en ondersteunende (bv. leerlingbegeleiders) teamleden, zo goed mogelijk. Aan de hand van toetsing, die in de vraagstelling qua niveau onderscheid maken naar havo en vwo, en door leerlingkenmerken (bv. doorzettingsvermogen, inzet, etc.) wordt gedurende het jaar gekeken of een leerling na klas 1 door kan stromen naar het vwo of juist beter op zijn/haar plek is binnen de havo.

NAAST DE LESSEN

Jouw lessen worden interessant doordat je snapt wat je leert en het kunt ervaren in de praktijk. Met verschillende vakken ga je daarom op dagexcursie, je onderneemt dingen die passen bij de lesstof. Daarnaast volg je een Maatschappelijke Stage. Je leert in de praktijk hoe het is om jouw talent in te zetten voor een ander.

Bovenbouw

Wil je meer informatie over de havo in de bovenbouw? Neem dan contact op met de afdelingsleider Wiebren Minnema via WMinnema@marnecollege.nl. Wil je in de bovenbouw instromen? Neem dan contact op met Hedwich Veltman: HVeltman@marnecollege.nl

Wil je meer weten?

Maak een afspraak voor een persoonlijk gesprek.

“We dagen je uit jouw talent te ontwikkelen!”

Neem contact met ons op