G/T-havo kansklas

Leerlingen die zich met hun opbrengstenprofiel uit het leerlingvolgsysteem van groep 8 tussen vmbo-GT en havo begeven, kunnen worden aangemeld voor onze heterogene G/T-havo kansklas. In deze klas wordt op havoniveau lesgegeven. De mentor volgt de ontwikkelingen van de leerlingen, samen met het lesgevende en ondersteunende (bv. leerlingbegeleiders) teamleden, zo goed mogelijk. Aan de hand van toetsen, die in de vraagstelling qua niveau onderscheid maken naar vmbo-GT en havo, en door leerlingkenmerken (bv. doorzettingsvermogen, inzet, etc.) wordt gedurende het jaar gekeken of een leerling na klas 1 door kan stromen naar de havo, of dat een leerling beter op zijn/haar plek is binnen vmbo-GT.

Vergroot je wereld!

“Een stevige basis voor jouw toekomst!”

Neem contact met ons op