Profiel Marne college

Als leerling van het Marne college word je begeleid bij het verleggen van je grenzen. We helpen je om het beste uit jezelf te halen. Grenzen verleggen kun je op meerdere manieren opvatten. Je kan jezelf overtreffen maar… je kan ook ‘letterlijk’ grenzen oversteken! Bijvoorbeeld met een excursie naar het buitenland om je kijk op de wereld te verrijken, of een excursie in eigen land om meer te leren over de Nederlandse en Friese cultuur.

Ons motto is: ‘Marne college – Vergroot je wereld!’ Kan jij je vinden in dit motto? Dan is het Marne college misschien een goede match voor jou!

Ambitie

Leerlingen en medewerkers van het Marne college zijn ambitieus, maar dit houdt niet in dat je altijd de beste hoeft te zijn. Je staat er namelijk niet alleen voor. Met de hulp van je klasgenoten, je docent of mentor kan je jezelf blijven ontwikkelen. Hier krijg je voldoende tijd en ruimte voor.

Maatschappelijke omgeving

Als school voelen wij ons verantwoordelijk om jou zo goed mogelijk voor te bereiden op onze maatschappij. Je brengt veel van je tijd door binnen de school en tijdens veel lessen wordt aandacht besteed aan wat jij kan bijdragen aan onze maatschappij. Waar wij als Marne college in geloven is: ‘Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen’. Met alles wat we doen voor onze maatschappij maken we de wereld steeds een beetje mooier.

Missie

Het Marne college is een open community waarin leerlingen en medewerkers met en van elkaar leren. Zij worden uitgedaagd om zichzelf, de gemeenschap waarvan zij deel uit maken en het onderwijs dat hierin vorm krijgt grensverleggend te ontdekken. Zij krijgen daarmee de basis die nodig is om zichzelf blijvend te ontwikkelen en vanuit hun eigen mogelijkheden en talent bij te dragen aan de wereld om ons heen. Daarbij is goed onderwijs voor iedereen als onderdeel van een breed vormingstraject het belangrijkste doel.

Visie

‘Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen’. De mensen van het Marne college geloven dat zij van de wereld zijn en de wereld van hen is. Ze geloven dat de wereld steeds kleiner wordt en daarmee hun verantwoordelijkheid groter. De verantwoordelijkheid om – ieder op zijn of haar plek – een bijdrage te leveren aan het mooier maken van die wereld. Iedere dag opnieuw samen te werken aan een leven in vrijheid voor iedereen. Een recht dat alleen vanuit verbondenheid bewerkstelligd kan worden.

Historie Marne college

Het Marne college is in 1995 ontstaan uit een fusie van rooms-katholiek, protestants-christelijk en bijzonder-neutraal onderwijs. Door deze fusie kreeg ook Bolsward een Brede scholengemeenschap van lwoo tot en met vwo. Op het Marne college ben je welkom zoals je bent. Op onze school is er ruimte voor iedere levensbeschouwing en daar zijn we best wel trots op!

Waarin maakt onze school het verschil?

Ruimte om grenzen te verleggen!
Grenzen verleggen

“Vergroot je wereld!”

Neem contact met ons op