De mensen van…

De mentor is voor leerlingen van het Marne college de belangrijkste persoon. Hij of zij helpt jou om je thuis te voelen en houdt samen met jou je resultaten en voortgang in de gaten. Nog voor de zomervakantie maak je kennis met je mentor en je nieuwe klas. Ook alle andere docenten, de conciërges en de assistent van jouw afdeling helpen je graag en zijn er voor je. Een aantal andere mensen stellen we nu alvast aan je voor.

Management Marne college

Rector van het Marne college is Wytse Algra. De opleidingen binnen de school hebben een afdelingsleider. Samen geven zij leiding aan de school:

  • Vmbo: Gerard Schotanus
  • Havo: Wiebren Minnema
  • Vwo: Bas van Rooij

CVO Zuid-West Fryslân

Het Marne college vormt samen met csg Bogerman en praktijksonderwijs De Diken de stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs in Zuid-West Fryslân. Maak kennis met CVO Zuid-West Fryslân door een kijkje te nemen op de website: www.cvo-zuidwestfryslan.nl.

Wil je meer weten? Vraag dan een persoonlijk gesprek aan.

‘We maken graag kennis met je!’

Neem contact met ons op