Vmbo G/T

Kies je voor het vmbo G/T van het Marne college? Dan kies je voor een stevige opleiding, die je volop kansen biedt voor jouw toekomst. Je wordt uitgedaagd om nét een stapje verder te gaan: je grenzen te verleggen! Het vmbo G/T leidt jou op voor een opleiding in het mbo (niveau 3 of 4), of een overstap naar de havo. Een wereld aan mogelijkheden!

Bij vmbo GL of TL krijg je een breed en divers vakkenpakket aangeboden. Je krijgt bijvoorbeeld theorievakken, zoals wiskunde en aardrijkskunde. Ook is er voldoende aandacht voor praktisch leren; je gaat bijvoorbeeld aan de slag met onze 3d-printers.

In het eerste leerjaar bereid je je zo goed mogelijk voor op de jaren die gaan volgen. In de bovenbouw kies je een profiel. Dat is een combinatie van theorievakken en een praktijkvak waarmee je richting geeft aan jouw toekomst. De vijf praktijkvakken waar je uit kunt kiezen zijn: 

  • Produceren Installeren en Energie (PIE)
  • Zorg en welzijn (ZW)
  • Economie en Ondernemen (EO)
  • Kunst & Cultuur (BTE)
  • Sport en Organisatie (LO2)

Naast de lessen

Jouw lessen worden interessant doordat je snapt wat je leert en het kunt ervaren in de praktijk. Met verschillende vakken ga je daarom op dagexcursie, je onderneemt dingen die passen bij de lesstof. Daarnaast volg je een Maatschappelijke Stage. Je leert in de praktijk hoe het is om jouw talent in te zetten voor een ander.

Wat kun je met je diploma?

Een vmbo-opleiding duurt vier jaar. Daarna kun je een opleiding volgen aan het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Met het diploma gemengde- of theoretische leerweg kun je instromen op mbo niveau 3 of 4 of doorgaan op de havo.

Bovenbouw

Wil je meer informatie over het vmbo G/T in de bovenbouw? Neem dan contact op met de afdelingsleider Gerard Schotanus via GSSchotanus@marnecollege.nl. Wil je in de bovenbouw instromen? Neem dan contact op met de decaan Hedwich Sietzema via HNSietzema@marnecollege.nl.

Maak het mee!

Neem een kijkje bij het Marne college tijdens de Online VIP-avond

“Een stevige basis voor jouw toekomst!”

Neem contact met ons op