Een kerk als klaslokaal: Marne-leerlingen wijken uit naar Gasthuiskerk

Een kerk als leslokaal: het zal voor examenleerlingen van het Marne college wellicht even wennen zijn, maar nood breekt wet. De Gasthuiskerk en het naastgelegen Centrum zijn daarom vanaf maandag drie dagen per week ingericht met schoolbanken. Het gaat om een geïmproviseerde leslocatie voor de laatstejaars havisten en vwo’ers.

Waar veel leerlingen lange tijd thuisonderwijs kregen -examenleerlingen waren daarop een uitzondering- mogen zij sinds vorige week weer naar school. Wel met de nodige regels. Om teveel drukte te voorkomen, gingen ze bij het Marne college simpelweg opzoek naar meer ruimte, ook buiten de eigen gebouwen. Zo biedt ook Het Convent onderdak aan schooljeugd en staan er bureaus en stoelen in de gymzaal. ,,Anders heb je voor een klas van dertig leerlingen al drie lokalen nodig”, redeneert rector Dikkie Alkema.

De vierkante meters zijn gunstiger verdeeld in de tijdelijke onderkomens zodat er met grotere groepen gewerkt kan worden. ,,We zullen de examenklassen daar tot de examens onderbrengen”, aldus Alkema. De voorschriften vanuit het Ministerie van Onderwijs kreeg ze in de voorjaarsvakantie, afgelopen week werd aangegrepen om alles in gereedheid te brengen. Ook werden toen de contacten gelegd met de andere partijen.

Voor Rein de Jong, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, is het eigenlijk een best logisch één-tweetje: ,,Toevallig kregen we het verzoek een dag na onze eigen vergadering. Daarin hadden we juist besloten om onze hulp aan te bieden bij het Marne college. We konden dan ook meteen ‘ja’ zeggen.”

Daar is een dubbele reden voor, legt De Jong uit: ,,Enerzijds is dat vanuit kerkrentmeesterlijk oogpunt. We willen er zijn voor de stad. We hebben hier de ruimte en goede faciliteiten, die willen we graag beschikbaar stellen. De verhuur zorgt bovendien voor een deel van onze inkomsten. Verder ligt hier veel stil.” De Jong weet dat hij kan bogen op een groep van enkele tientallen trouwe vrijwilligers die ervoor zorgt dat ,,de deuren open gaan, de kachel brandt en de boel wordt schoongemaakt en gedesinfecteerd”. ,,Het toezicht op de leerlingen is voor medewerkers van het Marne college”, vult hij aan.

Ook belangrijk: ,,We zijn in eerste instantie nog steeds een kerk. Als hier bijvoorbeeld een rouwdienst gehouden wordt, gaat die voor.” Daarnaast moet er voor volgende week meteen een oplossing gevonden worden als de Gasthuiskerk drie dagen dienstdoet als stemlokaal.

Rector Alkema spreekt haar dankbaarheid uit over deze samenwerking. Verder merkt ze vooral blijdschap voor de groep leerlingen -het overgrote deel- die sinds begin deze week weer naar school komt. ,,Sommigen hebben elkaar maanden niet gezien.”

Ook hier is het echter een roostertechnisch gegoochel: de helft van de klas krijgt fysiek les, de andere helft kijkt thuis via de laptop of computer mee. In blokken van twee weken zijn ze zo gemiddeld tweeënhalve dag op school.

Bij de docenten heerst bij sommigen nog wat angst. ,,Maar over de brede linie vinden ze het fijn om de kinderen weer te zien.”

Voor de sluiting had het Marne college te kampen met verschillende besmettingsgevallen. ,,Maar we staan nu weer op nul. Wat dat betreft is de lockdown goed voor ons geweest”, besluit Alkema.

BRON: BOLSWARDS NIEUWSBLAD

Neem contact met ons op