Tweetalig onderwijs (TTO)

Ben jij een wereldburger in wording of op zoek naar een extra uitdaging? Dan kun jij jouw wereld vergroten door middel van het tweetalig vwo. Hierbij wordt minimaal de helft van alle lessen in het Engels aangeboden, doe je projecten, ga je op excursie (in zowel binnen- als buitenland) en doe je internationale contacten op. Naast aandacht voor het Engels en internationalisering, heeft ook science een zichtbare plek in het tweetalig vwo.

Marne college is een gecertificeerde tto-juniorschool. Dat betekent dat de opleiding aan een aantal kwaliteitseisen voldoet, zoals:

  • In de onderbouw is in minimaal 50% van de onderwijstijd Engels de voertaal, je spreekt dus heel veel Engels
  • Je behaalt een hoog taalvaardigheidsniveau Engels (niveau B2)
  • Je ontwikkelt je op het gebied van wereldburgerschap en persoonsontwikkeling
  • Je doet mee aan internationale samenwerkingsprojecten en neemt deel aan diverse internationaliseringsactiviteiten
  • Je docenten voldoen aan het competentieprofiel van een tto-docent

Welke lessen?

In de eerste klas krijg jij de volgende lessen in het Engels:

EnglishBiologyMathHistoryCivics
Visual artsTechnologyMusicGeography

Internationalisering

Gedurende de opleiding ga je actief een blik buiten onze grenzen werpen. Dit doen je met het vak ‘civics’, maar ook door lesbezoeken, excursies, theatervoorstellingen en projecten via het digitale platform eTwinning.

Ga je ook echt naar het buitenland?

Natuurlijk! Bij het tto doe je internationale contacten op en kom je in het buitenland. Daarbij is de voertaal natuurlijk Engels. In het derde jaar ga je met je klas bijvoorbeeld een week naar Londen. Daarnaast zijn er mogelijkheden om mee te doen met uitwisselingen binnen en buiten Europa.

College Certificaten

Aan het einde van klas 3 doe je een examen Engels op Cambridge B2-niveau. Je behaalt daarmee het ‘First Certificate in English’ (FCE-certificate) en het ‘Junior CLIL-certificate’. In de bovenbouw volg je extra Engels om verdere Cambridge-diploma’s (Certificate of Advanced English (CAE) en Cambridge Proficiency in English (CPE) ) te behalen.

Kosten

Aan de opleiding tto zijn extra kosten verbonden. Een overzicht van alle schoolkosten is te vinden op onze Schoolwiki.

Meer weten over tweetalig vwo?

Kom dan naar de speciale info-avond!

“Why limit your future opportunities?”

Neem contact met ons op